04. Cómo solicitar unha avaliación

A documentación que os investigadores ou promotores han de presentar para solicitar unha avaliación dos comités de ética da investigación de Galicia é específica dependendo do obxecto do proxecto desenvolvido.

No caso de ter que abonar taxas por avaliación ou xustificar a exención de taxas:
Para a xestión e tramitación dos contratos ou conformidades do centro segundo proceda entre o promotor e os centros sanitarios do Servizo Galego de Saúde, é necesario poñerse en contacto coas fundacións para a xestión da investigación sanitaria segundo a área sanitaria á que estea adscrito o centro:

 

Fundación Profesor Novoa Santos

Área Sanitaria de A Coruña
María Barbeito Gómez
Maria.barbeito.gomez@sergas.es
Tel: 981 176 023

Área Sanitaria de Ferrol
udi.asf@sergas.es
Tel: 981 334 083

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS)

Área Sanitaria de Santiago
Loli Willisch Elorduy
loli.willisch.elorduy@sergas.es
Tel: 981 950 409

Área Sanitaria de Lugo
gestionlugo.frd@sergas.es
Tel: 982 296 499

Fundación Biomédica Galicia Sur

Marta Llobet Molina
marta.llobet@iisgaliciasur.es
Tel: 986 217 450

Paula Cerezo Álvarez
paula.cerezo@iisgaliciasur.es
Tel: 986 217 471

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.