Organigrama

ACIS organízase en catro grandes áreas que asumen funcións orientadas a cubrir todas as etapas da cadea de valor do coñecemento en saúde, baixo unha visión global na que este flúe de forma continuada entre elas. Ao lado destas áreas temáticas, unha unidade de xestión apoia as funcións administrativas. 

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.