Áreas de investigación

Os grupos galegos de investigación en saúde desenvolven numerosas liñas de traballo encadradas nas áreas científicas establecidas por cada un dos institutos de investigación sanitaria. ACIS préstalles apoio a todas elas, en liña co Plan de Prioridades Sanitarias e coa Estratexia Sergas 2020.

Cada instituto de investigación organiza e xestiona de forma autónoma as súas áreas de investigación. Neste contexto, dende un punto de vista temático estas poden estruturarse en oito grandes bloques, nos que se contemplan tamén as áreas dos Centros de Investigación Biomédica en Rede (CIBER) nas que colaboran grupos galegos:​

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.