Peche do proceso de Consultas Preliminares ao Mercado do Plan de innovación sanitaria PRECISAÚDE cun total de 83 propostas recibidas divididas en 8 retos innovadores no eido da medicina 5P

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.