O proxecto europeo TITTAN liderado por ACIS nomeado aos premios RegioStars Awards 2020 da Comisión Europea

4 de Maio de 2020
O obxectivo de  TITTAN é establecer unha rede de intercambio de boas prácticas con 7 rexións europeas para potenciar a innovación e transferencia de tecnoloxía no campo da saúde, especialmente naquelas enfermidades e liñas de traballo que afectan o envellecemento.
A Autoridade de Xestión de Interreg  Europe seleccionou o proxecto  TITTAN como un dos cinco proxectos que representarán ao programa Interreg nos  RegioStars Awards 2020.
O plan de acción de Galicia consiste na implantación da rede galega de  Living  Labs de saúde nas áreas sanitarias, chamada  LABSAÚDE.
 
A Axencia Galega de Coñecemento en Saúde,  ACIS, coordina o proxecto  TITTAN (Translation, Innovation & Technology Transfer in Ageing Network) xunto con outras organizacións de referencia en Europa como a Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF de Euskadi); a Fondazione Regionale per a Ricerca  Biomedica (FRRB, de Lombardia en Italia); o Healthy Saxony, (HS de Saxonia en Alemaña); o Dixital Health & Care Institute (DHI de Escocia en Reino Unido); a Lower  Silesian  Voivodeship  Marshal Office (LSVMO de Baixa  Silesia en Polonia); e o Concello de Almere nos Países Baixos.
 
O proxecto, financiado a través do programa Interreg Europe, establece unha rede de intercambio de boas prácticas entre as sete rexións europeas para potenciar a innovación e transferencia de tecnoloxía no ámbito da saúde, especialmente nas enfermidades e liñas de traballo relacionadas co envellecemento da poboación.
 
Cada ano, a Comisión Europea premia nos RegioStars Awards a aqueles proxectos con financiamento comunitario que demostran excelencia e novos enfoques respecto ao desenvolvemento rexional.
 
regiostars2020.jfif

A Autoridade de Xestión de Interreg Europe seleccionou o proxecto  TITTAN como un dos cinco proxectos que representarán ao programa Interreg nos  RegioStars  Awards 2020. En concreto, o proxecto liderado por  ACIS foi nomeado na  categoria “Transición industrial para unha Europa intelixente”. Nesta categoría búscanse proxectos que impulsen a modernización e/ou transición industrial e/ou cren novas oportunidades de negocio a través da investigación e o desenvolvemento de novos produtos e procesos, demostrando innovación e un cambio tecnolóxico beneficioso para a rexión.
 
O proxecto atópase na segunda fase que consiste na implantación dos plans rexionais elaborados tras o intercambio de aprendizaxe de máis de 50 prácticas innovadoras no ámbito do envellecemento activo e saudable.
 
Os sete plans de acción recollen accións concretas dirixidas a mellorar o proceso innovador no sector da saúde. O plan de acción de Galicia consiste na implantación dunha rede de Living Labs de saúde nas áreas sanitarias, chamada LABSAÚDE. Esta iniciativa trata de converter aos hospitais galegos e centros de saúde en contornas reais de probas de solucións innovadoras como paso previo de acceso ao mercado. Os  Living  Labs lograrán un maior dinamismo e eficiencia do sistema de saúde que redunde en mellores prestacións de servizos ao cidadán.
 
Este nomeamento únese ao recoñecemento da Comisión Europea de Galicia como rexión de referencia europea no desenvolvemento e a adopción de prácticas innovadoras para un envellecemento activo e saudable no marco da iniciativa estratéxica European  Innovation  Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.