Resolución do 19 de abril de 2022 pola que se convoca proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de desenvolvemento e innovación sanitaria

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.