Orde pola que se encomenda aos profesionais sanitarios de último ano de formación o exercicio provisional das funcións de facultativo adxunto especialista

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.