Nutrición enteral oral domiciliaria en pacientes con cáncer en tratamiento activo y con desnutrición moderada-grave

Informe de avaliación sobre a eficacia e seguridade da nutrición enteral oral domiciliaria con suplementos nutricionales orais (SNO) en pacientes con cancro en tratamento activo e con desnutrición moderada-grave. A limitada evidencia localizada non é concluínte sobre o uso dos SNO na mellora do estado nutricional, a taxa de mortalidade ou supervivencia, a calidade de vida, nin se reduce a estancia hospitalaria. A aceptabilidade dos SNO é dispar e parece estar directamente relacionado co grao de implicación dos profesionales sanitarios. Non se observaron efectos adversos graves tras o uso de SNO.
​​​​
Suplementos orais.jpeg 

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.