G.I.N.

A Guidelines International Network (G-I-N) é unha rede internacional que promove o desenvolvemento de GPC e a súa aplicación na práctica.

GIN pon a disposición dos seus membros diferentes recursos sobre aspectos metodolóxicos e GPC dos organismos ou centros que a conforman. Asemade, a GIN promove conferencias e foros de discusión na área de GPC, sendo un referente mundial do tema.

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.