Estamos traballando en

Consellería de Sanidade.

Proxectos en desenvolvemento a pedimento da Comisión Asesora (CA) para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías ou Procedementos á carteira de servizos do sistema sanitario público de Galicia; da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria (DA), e doutros peticionarios (outros).

 • Biomonitorización de metabolitos do Hexaclorociclohexano (HCH) como marcadores de exposición e a súa utilidade no seguimento en persoas expostas. [En proceso]
 • Termoplasia bronquial para asma aguda grave. [En proceso]
 • Uso da radiofrecuencia na ablación de miomas uterinos sintomáticos. (Proxecto incorporado ao plan de traballo da RedETS) [En proceso]
 • Sistema de navegación virtual estereotáctica para punción percutánea e ablación tumoral. (Proxecto incorporado ao plan de traballo da RedETS) [En proceso]

Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías (RedETS).

Proxectos en elaboración dentro dos planes anuais de traballo da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías e Prestacións do SNS (RedETS), financiados polo Ministerio de Sanidade.

 • Nutrición enteral domiciliaria oral en pacientes oncolóxicos que requiren modificación da dieta oral por mucositis aínda que non exista desnutrición. [En proceso]
 • Nutrición enteral domiciliaria oral no paciente con cancro en tratamento activo e con desnutrición grave que non reverte mediante a inxesta única de alimentos de consumo común. [En proceso]
 • Protocolo do estudo de monitoraxe: Dispositivos de asistencia ventricular esquerda (DAVI) en terapia de destino. [En proceso]
 • Nutrición enteral domiciliaria en pacientes maiores con desnutrición proteico-enerxética severa despois de fractura de cadeira. Revisión sistemática. [En proceso]
 • Utilización da Membrana de Osixenación Extracorpórea (ECMO) para a reanimación de pacientes con parada cardíaca. [En proceso]
 • Avaliación e manexo clínico das autolesións na adolescencia: protocolo baseado na evidencia. [En proceso]
 • Efectividade e seguridade da terapia con plasma de donante convalecente no tratamento da COVID-19. [En proceso]
 • Broncoscopia Navegacional Electromagnética: utilidad en el marcaje y extirpación de nódulos pulmonares. [En proceso]
 • Broncoscopia Navegacional Electromagnética con o sin asistencia robótica: utilidad en el diagnóstico de nódulos pulmonares.​ [En proceso]


*Planeado: Protocolo realizado
*En proceso: Informe en desenvolvemento
*Próxima publicación: Informe en maquetación​​​

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.