Estamos traballando en


Consellería de Sanidade.
Proxectos en desenvolvemento a pedimento da Comisión Asesora (CA) para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías ou Procedementos á carteira de servizos do sistema sanitario público de Galicia; da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria (DXAS), e doutros peticionarios (outros).
 • Efectividade e seguridade da estimulación cerebral profunda no Trastorno Obsesivo Compulsivo grave e resistente. Actualización continuada. [En proceso]


Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías (RedETS).
Proxectos en elaboración dentro dos plans anuais de traballo da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías e Prestacións do SNS (RedETS), financiados polo Ministerio de Sanidade.

 • Tecnoloxías emerxentes. Sistemas percutáneos de creación de fístula arteriovenosa de diálise sen cirurxía. Actualización. [Próxima publicación]
 • Plan Protección Pseudoterapias. ​Eficacia e seguridade das técnicas de liberación emocional para o tratamento de ansiedade, depresión e trastorno de estrés postraumático. [En proceso]
 • Informes de avaliación. Efectividade e seguridade da cirurxía ortopédica robótica para realizar artroplastias de xeonllo e cadeira. [En proceso]
 • Protocolo do estudo de monitoraxe: Dispositivos de asistencia ventricular esquerda (DAVI) en terapia de destino. [En proceso]
 • Guías de práctica clínica. Actualiación de la guía de práctica clínica de atención paliativa en el adulto. [En proceso]
 • Informes de avaliación. Utilidade da biopsia líquida no manexo del cancro colorectal en estadios I-IV. [En proceso]
 • Informes de avaliación. Seguridade da utilización dos clips de polímero non reabsorbibles na nefrectomía laparoscópica de doante vivo. [En proceso]
 • Informes de avaliación. Revisión sistemática da efectividade e seguridade da faloplastia como cirurxía xenital masculinizante. [En proceso]
 • Informes de avaliación. Efectividade, seguridade e coste-efectividade da campana de baleiro-ventosa para o tratamento non invasivo do pectus excavatum. [En proceso]
 • Informes de avaliación. Evaluación da utilidade e mellora no uso dos antibióticos da prescrición diferida. [En proceso]​
 • Informes de avaliación. Sistema de intelixencia artificial aplicada á monitorización cardiaca prolongada con sistemas rexistradores de eventos implantables. [En proceso]​
 • Informes de avaliación. Utilidade diagnóstica e clínica da oscilometría de impulso para o seu emprego en pacientes con dificultade para realizar a espirometría. [En proceso]
 • Informes de avaliación. Efectividade clínica da tamizaxe neonatal da Deficiencia Primaria de Carnitina (CUD) e a Deficienia de Acil-CoA deshidroxenasa de cadena moi longa (VLCADD): Actualización [En proceso]
 • Informes de avaliación. Efectividade clínica da tamizaxe neonatal de erros conxénitos do metabolismo mediante MS/MS. Actualización e análise dos programas autonómicos: ​Acidemia metilmalónica. Acidemia propiónica. [En proceso]
 • Informes de avaliación. ​Radioterapia intraoperatoria en cancro de mama​ [En proceso]
 • ​Tecnoloxías emerxentes. Estimulación cerebral profunda adaptativa na enfermidade de Parkinson [Planeado]
 • Tecnolocías emerxentes. Sistema de acelerador lineal guiado por resonancia magnética (MR-Linac) para a radioterapia en tumores xinecolóxicos [Planeado]

*Planeado: Protocolo realizado
*En proceso: Informe en desenvolvemento
*Próxima publicación: Informe en maquetación

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.