Estamos traballando en

Consellería de Sanidade.
Proxectos en desenvolvemento a pedimento da Comisión Asesora (CA) para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías ou Procedementos á carteira de servizos do sistema sanitario público de Galicia; da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria (DXAS), e doutros peticionarios (outros).
 • Efectividad y seguridad de la estimulación cerebral profunda en el Trastorno Obsesivo Compulsivo grave y resistente. [En proceso]

Pl​an estratéxico da RedETS.​
​A avaliación de tecnoloxías sanitarias é a ferramenta que mide o valor das intervencións, tratamentos ou procedementos que os servizos de saúde proporcionan aos pacientes. A Rede Española de Avaliación de Tecnoloxías (RedETS) é o principal órgano de asesoramento científico-técnico sobre tecnoloxías non farmacolóxicas do Sistema Nacional de Saúde. 

Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías (RedETS).
Proxectos en elaboración dentro dos plans anuais de traballo da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías e Prestacións do SNS (RedETS), financiados polo Ministerio de Sanidade.

 • Eficacia e seguridade das técnicas de liberación emocional para o tratamento de ansiedade, depresión e trastorno de estrés postraumático. [En proceso]
 • Denervación simpática renal no tratamento da hipertensión arterial resistente. [Próxima publicación]
 • Efectividade e seguridade de la cirurxía ortopédica robótica para realizar artroplastias de xeonllo e cadeira. [En proceso]
 • Protocolo do estudo de monitoraxe: Dispositivos de asistencia ventricular esquerda (DAVI) en terapia de destino. [En proceso]
 • Utilización da Membrana de Osixenación Extracorpórea (ECMO) para a reanimación de pacientes con parada cardíaca. [Próxima publicación]
 • Utilidade da biopsia líquida no manexo del cancro colorectal en estadios I-IV. [En proceso]
 • Seguridade da utilización dos clips de polímero non reabsorbibles na nefrectomía laparoscópica de doante vivo. [En proceso]
 • Revisión sistemática da efectividade e seguridade da faloplastia como cirurxía xenital masculinizante. [En proceso]
 • Efectividade, seguridade e coste-efectividade da campana de baleiro-ventosa para o tratamento non invasivo do pectus excavatum. [En proceso]
 • Evaluación da utilidade e mellora no uso dos antibióticos da prescrición diferida. [En proceso]​
 • Sistema de intelixencia artificial aplicada á monitorización cardiaca prolongada con sistemas rexistradores de eventos implantables. [En proceso]​
 • Utilidad diagnóstica y clínica de la oscilometría de impulso para su empleo en pacientes con dificultad para realizar la espirometría. [en proceso]
 • Sistemas percutáneos de creación de fístula arteriovenosa de diálise sen cirurxía. Actualización. [En proceso]

*Planeado: Protocolo realizado
*En proceso: Informe en desenvolvemento
*Próxima publicación: Informe en maquetación

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.