Estamos traballando en

Consellería de Sanidade.

Proxetos en desenvolvemento a petición da Comisión Asesora (CA) para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías ou Procedementos á carteira de servizos do sistema sanitario público de Galicia; da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria (DA), e doutros peticionarios (outros).

 • Biomonitorización de metabólitos do Hexaclorociclohexano (HCH) como marcadores de exposición e a súa utilidade no seguimento en persoas expostas.
 • Tratamento endovascular de veas varicosas: ablación por radiofrecuencia e mediante adhesivo venoso cianocrilato.
 • Termoplasia bronquial para asma aguda grave.

Ministerio de Sanidade.

Proxetos en elaboración dentro do marco de desenvolvemento de actividades da Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS (RedETS), financiados polo Ministerio de Sanidade.

 • Protocolo do estudo de monitoraxe: Dispositivos de asistencia ventricular esquerda (DAVI) en terapia de destino.
 • Nutrición enteral domiciliaria oral en pacientes oncolóxicos que requiren modificación da dieta oral por mucositis aínda que non exista desnutrición.
 • Nutrición enteral domiciliaria en pacientes maiores con desnutrición proteico-enerxética severa despois de fractura de cadeira. Revisión sistemática.
 • Nutrición enteral domiciliaria oral no paciente con cancro en tratamento activo e con desnutrición grave que non reverte mediante a inxesta única de alimentos de consumo ordinario.
 • Modelos organizativos para a provisión de coidados paliativos.
 • Protocolo de uso adecuado de probas e resultados da 25-hidroxi-vitamina D.
 • Guía de Práctica Clínica sobre atención paliativa ao adulto en situación de últimos días.
 • Liña de desenvolvementos metodolóxicos: Desenvolvemento da aplicación PriTec.
 • Liña de desenvolvementos metodolóxicos: Plan de detección de tecnoloxías emerxentes.
 • Resultados comparados das distintas estratexias de cribado para o T21, T13 e T18: Adaptación do informe de EUnetHTA.

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.