3. Legal framework

ACIS was created under the official name (in Galician) of Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde by virtue of Decree 112/2015, of 31 July.

It was created according to the authorisation set out in Art. 40 of Law 14/2013, of 26 December, on streamlining the autonomous public sector.​

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.