3. Convenios para a realización de prácticas de máster

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización de prácticas dos alumnos/as do Máster Universitario en Saúde Pública (9 de febreiro de 2012).

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e as Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para a realización  de prácticas de alumnos/as do Máster Interuniversitario en Técnicas Estatísticas (16 de xaneiro de 2012).

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización dos prácticums do alumnado da Facultade de Psicoloxía (23 de outubro de 2013).

Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela, a Consellería de Sanidade e o Sergas para a realización de prácticas ou de traballos fin de máster dos/as alumnos/as do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros (7 de xaneiro de 2014).

Convenio entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e as Universidades de Vigo e A Coruña para a realización de prácticas no Máster en Biotecnoloxía Avanzada (27 de xullo de 2011).

Convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña, a Consellería de Sanidade e o Sergas para o desenvolvemento de estudos de doutoramento (2 de xullo de 2014).

Convenio de colaboración entre o Sergas e a Universidade de Barcelona para a realización das prácticas externas do Máster de Enfermería de Anestesia, Reanimación e Tratamento da Dor (19 de abril de 2013).

Convenio de colaboración entre o Sergas e a Universidade de Barcelona para a realización das prácticas externas do Máster en Patoloxía Mamaria-Senoloxía (6 de novembro de 2012).

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.