3. Composición do Comité de Ética da Investigación de Pontevedra-Vigo-Ourense

Presidente
D. Alfonso Casas Losada

Vicepresidenta
Dª. María de las Mercedes Guerra García

Secretaria
Dª. Asunción Verdejo González

Vicesecretario
D. Víctor del Campo Pérez

Vogais
Dª. Marisol Aira Quintela
D. Jorge Luís Arias Otero
Dª. Elena Gallardo Martín
D. Adolfo Paradela Carreiro
Dª Manuela Fernández Barreira
D. Eloy Sánchez Hernández
Dª. Cristina Torreira Banzas
Dª. Miriam Vázquez Campo​
D. Paulo Bueno Capeáns
Dª. Iria Aparicio Rodríguez

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.