2. Fundacións para a xestión da investigación sanitaria

As fundacións para a xestión da investigación sanitaria galegas son as entidades xestoras dos institutos de investigación biomédica, aínda que en xeral o seu ámbito de actuación é máis extenso.

promoción e á xestión especializada da investigación na contorna sanitaria galega cun enfoque integral: científico, económico, organizativo e de capital humano. Isto inclúe o soporte en todas as fases da cadea de valor da investigación, dende a optimización na súa captación de financiamento ata a xestión de ensaios clínicos ou de recursos humanos, pasando polo apoio na difusión de resultados, a súa transferencia e a súa potencial comercialización.

En coordinación con ACIS, cumpren un papel moi relevante na transferencia á sociedade dos resultados da investigación, actuando como canalizadoras deste proceso nas súas respectivas áreas territoriais:

 • Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Fidis). O seu labor é prestar soporte aos profesionais sanitarios e investigadores dos centros e hospitais de:
  • As Áreas de Xestión Integrada de Santiago de Compostela e Lugo-Cervo-Monforte.
  • Os grupos integrados no Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).
 • Fundación Biomédica Galicia Sur. Presta apoio e asesoramento aos profesionais sanitarios e investigadores dos centros e hospitais de:
  • As Áreas de Xestión Integrada de Vigo, Pontevedra-O Salnés e Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras.
  • Os grupos integrados no Instituto de Investigación Biomédica Ourense-Pontevedra-Vigo (IISGS).
 • Fundación Profesor Novoa Santos. Dá soporte aos profesionais sanitarios e investigadores dos hospitais e centros de saúde de:
  • As Áreas de Xestión Integrada da Coruña e Ferrol.
  • Os grupos integrados no Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC).

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.