2. Convenios con universidades non galegas para a realización de prácticas de grao

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade de Burgos para a realización de prácticas externas (12 de maio de 2015).

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade de Lleida para a realización de prácticas externas (12 de maio de 2015).

Convenio de colaboración entre o Sergas, a Universidade de Navarra e a Fundación Empresa-Universidad de Navarra para a realización de prácticas académicas externas de estudantes universitarios (22 de xuño de 2012).

Convenio de colaboración entre o Sergas e a Universidade Pontificia de Salamanca para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa para a licenciatura de Psicoloxía (25 de xuño de 2009).

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade Nacional de Educación a Distancia para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa para a diplomatura de Educación Social (23 de xuño de 2008).

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade Nacional de Educación a Distancia para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa para a licenciatura de Psicoloxía (22 de outubro de 2007).

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a  Universidade Nacional de Educación a Distancia para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa para a licenciatura de Psicopedagoxía (23 de xuño de 2008).

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade Nacional de Educación a Distancia para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa para a diplomatura de Traballo Social (23 de xuño de 2008).

Convenio entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Escola d’Infermería da Universitat de Andorra para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa no Complexo Hospitalario Universitario Juan Canalejo-Marítimo de Oza (17 de febreiro de 2005).

Acordo de colaboración entre a Universidad Europea de Madrid e o Hospital Lucus Augusti do Sergas (23 de novembro de 2011).

Convenio de colaboración entre o Sergas (Hospital de Verín. Ourense) e a Escola Superior de Enfermaría Dr. Jose Timoteo Montalvo Machado (Chaves. Portugal) en materia de prácticas de estudantes de Enfermaría (18 de xaneiro de 2011).

Convenio de colaboración entre o Sergas (Complexo Hospitalario de Ourense) e a Escola Superior de Enfermería Dr. Jose Timoteo Montalvo Machado (Chaves. Portugal) en materia de prácticas de estudantes de Enfermería (16 de xuño de 2011).

Convenio de cooperación educativa entre o Sergas e o St. Mary’s Institute for Educational, LLC. , para a realización de prácticas de observación de alumnos de universidades de Estados Unidos e Canadá en centros dependentes do Sergas (11 de maio de 2015).

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.