2. Composición do Comité de Ética da Investigación de Santiago-Lugo

Presidente
D. Juan M. Vázquez Lago

Vicepresidenta
Dª. Pilar Rodríguez Ledo

Secretaria
Dª. Ana Estany Gestal

Vicesecretario/a
D. María Mercedes Rodicio García​

Vogais
Dª. María José Alfaro Águila-Real
D. Francisco Campos Pérez
Dª. Eva Marcos Doldán
D. Ricardo García Martínez
D. Jaime Gulín Davila
Dª. Catalina Caamaño Isorna
D. Guillermo José Prada Ramallal
D. Jesús Prego Domínguez
D. Carlos Rodríguez Moreno
D. Lorenzo Armenteros del Olmo

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.