2. Composición do Comité de Ética da Investigación de Santiago-Lugo

Presidente
Dº. Pilar Rodríguez Ledo

Vicepresidenta
Dª. María Mercedes Rodicio García

Secretaria
Dª. Ana Estany Gestal

Vicesecretario/a
D. Jesús Prego Domínguez

Vogais
Dª. María Cristina Arijón Barizal
D. Jesús Fernández Álvarez
D. Raúl Franco Gutiérrez
D. Ricardo García Martínez
D. Yago Leira Fejoo 
Dª. Eva Marcos Doldán
Dª. Cristina Blanco Freire
D. Carlos Rodríguez Moreno
Dª. María Agustina Fernández Pérez
Dª. Iria Varela Rey
 

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.