2. Composición do Comité de Ética da Investigación de Santiago-Lugo

Presidente
Dº. Pilar Rodríguez Ledo

Vicepresidenta
Dª. María Mercedes Rodicio García

Secretaria
Dª. Ana Estany Gestal

Vicesecretario/a
Dº. Catalina Caamaño Isorna

Vogais
D. Jesús Fernández Álvarez
D. Francisco Campos Pérez
Dª. Eva Marcos Doldán
D. Ricardo García Martínez
D. Beatriz Bernárdez Ferrán
Dª Cristina Blanco Freire
D. Jesús Prego Domínguez
D. Carlos Rodríguez Moreno
D. Lorenzo Armenteros del Olmo
D. Juan M. Vázquez Lago

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.