1. Convenios con universidades galegas para a realización de prácticas de grao

Convenio de colaboración entre o Sergas, a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociais para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa de realización do prácticum das titulacións da Escola Universitaria de Traballo Social (28 de setembro de 2012).

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización de prácticas preprofesionais (5 de novembro de 2013).

Convenio de colaboración entre o Sergas e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización das prácticas tuteladas dos/as alumnos/as do grao en Nutrición Humana e Dietética (15 de marzo de 2013).

Convenio de colaboración entre o Sergas e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización das prácticas tuteladas dos/as alumnos/as do grao en Óptica e Optometría (9 de abril de 2012).

Convenio de colaboración educativa entre o Sergas e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización das prácticas en período non lectivo dos/as alumnos/as das titulacións de Medicina e Odontoloxía (7 de maio de 2013).

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización de prácticas académicas externas dos/as alumnos/as da titulación de Farmacia (20 de setembro de 2013).

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización de prácticas académicas externas dos/as alumnos/as da titulación de Veterinaria (20 de setembro de 2013).

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade da Coruña para a realización de prácticas externas (31 de outubro de 2013).

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e a Universidade de Vigo para a realización de prácticas preprofesionais (20 de febreiro de 2013).

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.