1. Composición do Comité de Ética da Investigación de A Coruña-Ferrol

Presidenta
Dª. María del Carmen Mella Pérez

Vicepresidente
D. Ángel López-Silvarrey Varela

Secretaria
Dª. Natalia Cal Purriños

Vicesecretaria
D. Sonia Pertega Díaz

Vogais
Dª. Juana María Cruz del Río
Dª. Portal González Lorenzo
D. Alejandro Pazos Sierra
D. José María Rumbo Prieto
D. Carlos Rodríguez Moreno
Dª. Isabel Sastre Gervás
D. Gonzalo Peña Pérez
Dª. María Otero Santiago
Dª. Mª Ángeles Freire Fojo
D. Isaac Martínez Bendayán​

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.