05-Estrutura orgánica ACIS

Seguindo cos principios recollidos na Lei 1/2016 do 18 de xaneiro, de tranparencia e bo goberno, a Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS), pon ao dispor dos cidadáns os seguintes contidos:

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.