03-Listados ACIS

​Seguindo cos principios recollidos na Ley 1/2016 del 18 de enero, de tranparencia e bo goberno, a Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS), pon ao seu dispor os seguintes contidos:

Listados

16. Relación provisinal de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Asesoramento Científico-técnico.Agencia de Conocimiento en Salud (ACIS)

La Agencia de Conocimiento en Salud (ACIS) es una entidad pública gallega creada con la vocación de convertirse en el elemento nucleador del ecosistema de conocimiento e innovación en salud en Galicia.