02-Resolucións ACIS

Seguindo cos principios recollidos na Lei 1/2016 do 18 de xaneiro, de tranparencia e bo goberno, a Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS), pon ao dispor dos cidadáns os seguintes contidos:​

Resolucións


6. RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a resolución do 27 de decembro de 2016 pola que se convoca proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria

5. RESOLUCIÓN do 27 de de​cembro de 2016 pola que se convoca proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.