01. Composición

A composición do Comité de Ética de Investigación con medicamentos de Galicia é a seguinte (actualizada a 23 de xullo de 2020):

Presidenta
Susana Romero Yuste

Vicepresidenta
Irene Zarra Ferro

Secretaria
Paula M. López Vázquez

Vicesecretaria
Martina Lema Oreiro

Vogais
Rosendo Bugarín González
Juan Casariego Rosón
Nuria Carballeda Feijóo
Juan Fernando Cueva Bañuelos
Juana Cruz del Río
José Álvaro Fernández Rial
José Luis Fernández Trisac
Maria José Ferreira Díaz
Rafael Millán Calenti
Agustín Pía Morandeira
Jorge Prado Casal
Carmen Rodríguez-Tenreiro Sánchez
Diego Santos García
Juan Manuel Vázquez Lago
Asunción Verdejo González​

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.