01. Composición

A composición do Comité de Ética de Investigación con medicamentos de Galicia é a seguinte (actualizada a 20 de decembro de 2022):

Presidenta
Susana Romero Yuste

Vicepresidente
Diego Santos García

Secretaria
Paula M. López Vázquez

Vicesecretaria
Martina Lema Oreiro

Vogais
Rosendo Bugarín González
Nuria Carballeda Feijóo
Juan Fernando Cueva Bañuelos
Juana Cruz del Río
José Álvaro Fernández Rial
José Luis Fernández Trisac
Maria José Ferreira Díaz
Rafael Millán Calenti
Agustín Pía Morandeira
Jorge Prado Casal
Carmen Rodríguez-Tenreiro Sánchez
Juan Manuel Vázquez Lago
Asunción Verdejo González​
Rafael Carlos Vidal Pérez
Irene Zarra Ferro

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.