h1

Estas mostras, unha vez recollidas, procesadas, almacenadas e xestionadas, póñense a disposición dos investigadores para o seu uso na obtención de novos coñecementos científicos. O seu funcionamento regúlase no Real Decreto 1716/2011, do 18 de novembro.

 En Galicia existen catro biobancos adscritos ao Sergas, todos eles inscritos no Rexistro Nacional de Biobancos. Están situados en Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo e Lugo.