h1

CONVENIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
RESOLUCIÓNS
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LISTAXES
 

11. Relación definitiva de aspirantes admitidos, coas puntuacións provisionais de méritos, noproceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza detitulado/a superior para a Unidade de Asesoramento Científico-Técnico​.

10. Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a provisión dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Asesoramento Científico-técnico.

9. Relación definitiva de aspirantes admitidos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.​​​

8. Relación definitiva de aspirantes excluídos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior de xestor de proyectos para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.

7. Relación definitiva de admintidos a o proceso seletivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior de xestor de proxectos para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.

6. Relación provisional de aspirantes excluídos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.

5. Relación provisional de aspirantes admitidos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria​.

4. Relación definitiva de aspirantes excluídos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria​

3. Relación definitiva de aspirantes admitidos, coas puntuacións provisionais de méritos, ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.​

2. Relación provisional de aspirantes excluídos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza de titulado/a superior de xestor de proxecto para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.

 
  
INFORMACIÓN ECONÓMICA