h1

Data: 24 de febreiro de 2017
Hora: 10:15
Lugar: Aula Magna José Varela de Montes, Aulario Novoa Santos, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela


**Relator

Eva Cernadas García
Investigadora no Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITiUS)
Campus Vida
Universidade de Santiago de Compostela


**Presenta

Rubén Nogueiras, líder do grupo IDIS Metabolismo Molecular


**Resumo

O microscopio é un elemento común en calquera laboratorio. As aplicacións da microscopía óptica son múltiples e variadas na investigación médica, biolóxica e farmacéutica. En certos usos, a partir dunha imaxe obtida a través do microscopio é necesario proceder ao reconto e clasificación de células ou doutro tipo de estruturas como elemento esencial da investigación científica que se realiza. Nos devanditos casos, os recontos poden consumir moito tempo para o investigador e converterse nun proceso propenso a erros e certamente tedioso.

Os paquetes de software dispoñibles na actualidade (ImageJ, ImagePro, Icy, JMicrovison...) permiten os seguintes usos: 1) medir ou contar estruturas debuxadas manualmente, ou 2) procesamentos completamente automáticos da imaxe, nos que,  frecuentemente, demandan coñecementos de usuario avanzados en análise de imaxe para obter todo o rendemento da tecnoloxía. A análise manual segue sendo moi tedioso. A análise automática ofrecen un rendemento moi variable no complexo mundo das imaxes biomédicas e non permiten a supervisión do operador durante o proceso. En ambos os casos, non proporcionan mecanismos que permitan coñecer a orixe do resultado cuantitativo, nin permite revisalo en calquera momento posterior sen repetir o proceso completo.  Propoñemos sistemas intermedios entre ambas as filosofías, que recoñezan automaticamente as estruturas de interese na imaxe e que, mediante unha interface de usuario sinxela e intuitiva, permitan ao experto revisar devandito recoñecemento antes de realizar a análise cuantitativa da imaxe. ...

Directo a Directo a