h1

A Plataforma de Innovación en Tecnoloxías Médicas e Sanitarias (ITEMAS) é unha das Plataformas de apoio á investigación en Ciencias e Tecnoloxías da saúde promovida polo Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII) como un compoñente da visión integradora da innovación na súa contorna. ITEMAS pretende fomentar a innovación en tecnoloxía sanitaria como ferramenta fundamental para facer máis sustentable o Sistema Nacional de Saúde,  apoiando o desenvolvemento da cultura innovadora necesaria para facilitar a integración do sistema ciencia-industria no campo da tecnoloxía médica. 
O núcleo da Plataforma ITEMAS está conformado actualmente polas unidades de innovación de 29 grandes hospitais do Sistema Nacional de Saúde, aos que se engade o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e o Centro Nacional de Investigacións Cardiovasculares (CNIC).
 
ITEMAS celebrou a súa reunión anual en Santiago entre o 5 e o 7 de outubro. Dentro de de as actividades programadas neste encontro, celebráronse dúas mesas redondas con participación do SERGAS e ACIS. Na primeira, Sergio Figueiras, director da área de Innovación de ACIS e Luís León, Director da área de Investigación, moderaron a José Castelo (Director do IDIS), José Nogueras (Xefe do Servizo de Cirurxía do CHUAC), Xandre García-Caballero (Psiquiatra do CHOU), Pedro Areas (Qbiotech), Roberto Martín (Bayer) e Yolanda Falcón (Uninvest), que achegaron a súa experiencia no proceso de transferencia de tecnoloxía. 
Na xornada do xoves pola tarde, Susana Cerqueiro (Subdirección xeral de avaliación asistencial e Garantías, SERGAS) e Beatriz Pais (Subdirección de atención ao cidadán e calidade, SERGAS) presentaron os resultados de compra pública innovadora levados a cabo nos programas H2050 e Innovasaúde. As súas intervencións foron moderadas por Rodrigo Gómez, Director da área de Formación de ACIS. 
Clausuraron o encontro Sonia Martínez, Xerente de ACIS e Luís Verde, Xerente da EOXI de Santiago destacando a necesidade de seguir potenciando o traballo en rede, que permite compartir experiencias de utilidade nos procesos de transferencia de tecnoloxía.