h1

REDEGA constitúese co obxectivo de agrupar e coordinar as actuacións de organismos e persoas dedicadas á formación sanitaria especializada, fundamentalmente as Comisións de Docencia, os responsables docentes, titores e/ou persoal docente involucrado na formación especializada, que afectan o ámbito das especialidades recollidas no Real Decreto 183/2008, de 8 de febreiro, polo que se determinan e clasifican as especialidades en ciencias da saúde e desenvólvense determinados aspectos do sistema de formación sanitaria especializada, e no Real Decreto 639/2014 polo que se regula a troncalidad, a reespecialización troncal e as áreas de capacitación específica, establécense as normas aplicables ás probas anuais de acceso a prazas de formación e outros aspectos do sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias da Saúde e créanse e modifican determinados títulos de especialista.
redega.PNG 
 
 
O fin de REDEGA é promover e impulsar todas aquelas actividades destinadas a mellorar a formación de especialistas en ciencias da saúde, a través da mellora da metodoloxía formativa, partindo para iso das iniciativas das Comisións de Docencia.

Ao acto asistiron membros de todas as Comisións de Docencia do Sistema Público de Saúde de Galicia e no pleno aprobáronse por parte dos seus membros os estatutos e a composición da Comisión Permanente que será o órgano encargado de xestionar e representar os intereses de REDEGA.

A sesión contou, no seu peche, coa presenza do Conselleriro de Sanidade en funcións Jesús Vázquez Almuiña, que trasladou o apoio e o compromiso tanto da Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde, así como da Axencia de Coñecemento en Saúde ACIS, para pór en valor e apoiar a figura e o rol dos nosos titores e residentes e da formación sanitaria especializada.