h1

Como protagonistas en todas as súas vertentes do Sistema Público Galego de Saúde, os profesionais, pacientes, coidadores, empresas e demais entidades implicadas no sistema son a fonte máis importante de ideas de mellora.

Se queres formar parte deste proceso facendo a súa achega á Plataforma de Innovación Sanitaria, só tes que cubrir unha sinxela ficha: Fichas idea mellora.zipFichas idea mellora.zip